ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuvaดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva – Recuva wizard,recuva windows 7,recuva win 10,recuva windows,recuva wizard data recovery free download,recuva wizard for pc,recuva windows 10 64 bit,recuva windows 10 64 bit free download,recuva wizard exe,recuva free for windows 10. 8,1.8.7.vista XP,2020. mac and android. Recuva [pronounced “retrieve”] is a freeware Windows power that could enable you to recover your files. that have been inadvertently wiped from your personal computer,ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva This includes documents inadvertently emptied from the Recycle container along with photos and different documents that have been wiped by person mistake from memory cards or outside devices. such as for instance MP3 players, With ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva you can also relief documents that have been’missing’because of bugs.crashes or viruses.Unlike most record healing tools. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva can recover documents from ruined or newly arranged drives, With higher flexibility

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva

has a better chance of recovering your data, Recuva comes with an advanced deep check function that scours your drive to locate any remnants of documents you’ve wiped,

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva is definitely an undeletion program for Windows. manufactured by Piriform, It is able to undelete documents that have been marked as wiped, the operating-system scars the regions of the disk by which they certainly were stored as free room, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva can retrieve documents wiped from hard disk drive drives. USB flash drives. memory cards. portable press players or all random-access storage platforms with a reinforced record process,ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva also offers a safe overwrite function that lets you ruin a file. such that it can’t be recovered applying standard computer software healing tools, Using industry and military standard deletion techniques to ensure that your documents remain erased. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva protected overwrite function assures your data stays as personal as you are able to,

Overall. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva is a superior record healing alternative that helps numerous record types. and it may retrieve your data from any re-writeable press, such as for instance memory cards. outside difficult drives. and USB drives, It is lightweight. user friendly and. because it is from Piriform. the designers of CCleaner. and Speccy.ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva it is free

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva was identified as an “effective instrument for undeleting or salvaging documents we delivered for recycling and wiped, before “.This system works on equally FAT and NTFS record systems.It is able to retrieve missing directory framework and automatically renames documents when trying to retrieve two documents of the exact same name, Much like different record healing applications ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva works by trying to find unreferenced data, however, if the operating-system has prepared new data over a wiped record then healing will often maybe not be possible.

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva Retrieve your wiped documents quickly and easily.Accidentally wiped an important record Missing documents following a computer accident Not a problem ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva recovers documents from your Windows computer, sell container, digital camera card, or MP3 player.Superior record healing ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva can retrieve images, audio, documents, movies, e-mails or any other record form you’ve lost. And it may get over any rewriteable press you’ve: memory cards, outside hard disks, USB stays and more.Recovery from ruined drives Unlike most record healing tools, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva can retrieve documents from ruined or newly arranged drives. Better flexibility suggests higher chance of recovery.Deep check for hidden documents For anyone difficult to get documents, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva has an advanced deep check method that scours your drives to get any remnants of documents you’ve deleted.Securely erase documents Often you want a record removed for good. Recuva’s protected overwrite function uses industry- and military-standard deletion techniques to ensure that your documents remain erased.

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva

1.

A very useful app for your PC. The other appeal offered by this app is available for free. If you like this app you can download it for free.

2.

Download the application you need in "DOWNLOAD" Tab.

3.

Use WinRAR or 7zip to extract if the file you downloaded format (".zip" or ".rar") => open the folder that already extract was through explorer => find the setup.exe file. double click on setup.exe.

  ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Recuva Support For

Windows XP (x86 & x64)

Windows Vista (x86 & x64)

Windows 7 (x86 & x64)

Windows 8 (x86 & x64)

Windows 8.1 (x86 & x64)

Windows 10 (x86 & x64)

Mac OS (All Version)

Android (All Version)

 Technical

Title: Recuva

Filename: rcsetup.exe

File size: 5.31MB

Languages: Multiple languages

License: Freeware

Author: Piriform

www.piriform.com

Homepage: www.piriform.com/recuva

MD5 Checksum: 264474AE9B9FD039AC0C113F88F7BD2D

Improved Ext4 and Ext3 file system support.
Improved Fat32 partition file scanning.
Optimized Secure Overwrite on Windows 10.
Enhanced drive and partition detection.
Improved keyboard navigation.
Minor GUI improvements.
Minor bug fixes.

Download Recuva Free Latest Version

File NameSizeLink
Download Recuva Installer5,30 MBDownload
Download Recuva Portable3,82 MBDownload